Life · Mental Health

Kako rukovati sopstvenim životom

Ne znam odakle bih počela. Nikad nisam bila dobra kad je organizacija u pitanju. I nije sama loša organizacija problem, već sve ono što je rezultat toga. Na primer, kad se retorički zapitate „Odakle da počnem?“, uvek će se u blizini naći neka mudrica koja će dobaciti „Od početka.“ Šta ako ne možemo naći početak?… Continue reading Kako rukovati sopstvenim životom