Mental Health

Šta je okupaciono-radna terapija?

Autor teksta: Vuković Miloš, Strukovni radni terapeut, zaposlen u Centru za mentalno zdravlje u Vršcu. Imam čast i zadovoljstvo da vam predstavim ovo predivno i pomalo nepravedno zapostavljeno zanimanje. Šta je okupaciono-radna terapija? Okupaciono-radna terapija (u daljem tekstu ORT) je svaka aktivnost, mentalna ili fizička, koja je medicinski propisana i stručno vođena, sa svrhom da… Continue reading Šta je okupaciono-radna terapija?