Life · Mental Health

Dozvola za učenje

Volela sam žutog i roze Moćnog rendžera. Sanjala sam da budem superheroj i da spašavam ljude u nevolji. Maštala sam da znam da se bijem baš kao super heroji, ali bila sam razočarana kad mi to nije uspevalo kao njima. Nisam znala da su oni puno vežbali, mnogo više nego ja. Volela sam najviše na… Continue reading Dozvola za učenje