Life · Mental Health

Teške odluke je najvažnije doneti

Neke stvari je teško odlučiti. Probude se tu mnoge misli koje su rezultat našeg temperamenta, našeg odrastanja, našeg iskustva. Pa onda sebi kažemo da je suludo davati otkaz u današnje vreme, posebno bez sigurne alternative. Da mi same ne možemo da se izdržavamo i da zato imamo potpuno opravdanje da ostanemo u lošem braku. I… Continue reading Teške odluke je najvažnije doneti